Stichting Dental Care for Homeless People Foundation

De Nederlandse basisverzekering voor personen van 18 jaar en ouder verzekert geen tand- en mondzorg, met uitzondering van extracties en bepaalde chirurgische ingrepen en het vergoeden van 75% van de kosten van een prothese, gemiddeld eens in de 5 jaar.

Gevolg hiervan is dat on- en minvermogenden beperkt toegang hebben tot tand- en mondzorg omdat zij de financiële gevolgen van een tandheelkundige behandeling niet kunnen dragen.

Didi Wittekoek heeft iedere donderdagmiddag spreekuur heeft in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waarbij zij daklozen behandelt die worden aangemeld door het CVB (“sociale zaken“). Zij zag zich steeds vaker geconfronteerd met afwijzingen van de zorgverzekeraars op aanvragen die zij deed voor tandheelkundige behandelingen. Gevolg hiervan was dat Didi  haar patiënten moest afwijzen omdat de patiënten de 25% eigen bijdrage voor een volledige gebitsprothese niet kunnen betalen.

Om die reden is de Stichting “Dental Care for the Homeless People Foundation” opgericht. De Stichting heeft tot doel het faciliteren en financieren van tandheelkundige zorg en andere vormen van mondzorg verlenen aan diegenen die daar behoefte aan hebben of waarvoor zorg noodzakelijk is en die behoren tot de doelgroep van de Stichting, te weten de daklozen en andere min- en onvermogenden aan de rand van de samenleving. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld de financiële middelen te verwerven om de tandheelkundige behandelingen van de patiënten van Didi op donderdagmiddag in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden.

De geldmiddelen worden ingezet voor:

  •  tandtechniekkosten
  • de kosten van de tandtechnische materialen en vulmaterialen
  • de kosten van anesthesie
  • de kosten van disposable equipment, zoals handschoenen
  • de kosten van het inschakelen van een tandartsassistente
  • de kosten om de doelgroep te leren hoe zij met hun gebit moeten omgaan om verdere tand- en gebitsklachten te voorkomen

Didi en eventuele toekomstige tandartsen zullen geen andere vergoeding ontvangen dan een beperkte reiskostenvergoeding.

De vergoedingen die van de zorgverzekeraars worden ontvangen van de wel gedekte behandelingen vloeien terug naar de Stichting en worden weer ingezet voor andere behandelingen.

Het bestuur van de Stichting heeft zich samengesteld als volgt:

1.      Diente Planten, voorzitter

2.      Jeannette Schoonderbeek, secretaris

3.      Dorine Gillhaus, penningmeester

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden

De Stichting heeft een beleidsplan (zie “documenten”) opgesteld voor de periode 2019-2023, waarin zij geconstateerd heeft dat haar voornaamste taak in deze periode wordt dat er voldoende geldmiddelen worden verkregen om de zorg te continueren en waar mogelijk ui te breiden richting de doelgroep. Daarnaast zal het bestuur zich, in samenwerking met de tandartsen die de doelgroep behandelen, gaan richten op een samenwerking met andere organisaties die zich de belangen van de doelgroep aantrekt. Dit zal ten doel hebben de samenwerking te verbeteren en overlap en verspilling van kosten tegen te gaan.